• Tiêu đề tin đăng không được quá 70 ký tự
  • Bạn phải chọn một chuyên mục
  • Nội dung tin đăng không được quá 3000 ký tự
  • Bạn có thể tải tối đa 3 ảnh
  • Các từ khóa cách nhau bằng dấu 'phẩy'
  • Cam kết nội dung tin đăng là duy nhất không trùng lặp hay Copy. Nếu không tin của bạn sẽ không được kiểm duyệt.
  •  
Đăng Tin
5 (100%) 3 votes